Martin Plas,CSB a Mgr. Lucie Sitařová,CSB
Tvůrci online kurzu 3minutová hra


Dobrý den, jsme Martin a Lucie (Náš příběh najdete zde) zakladatelé Školy intimního splynutí a firmy Love and Live s.r.o. O své zákazníky pečujeme s láskou. Níže najdete všeobecné obchodní podmínky...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Informace o kupujícím a prodávajícím
Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Love and Live s.r.o., Mánesova 812/6, Praha 2, PSČ 120 00, 273570 C, MS v Praze, Česká republika, ič: 05949653, dič: CZ05949653, (zastupuje Martin Plas, email info@martinplas.eu).
Zmíněná společnost je výhradním distributorem elekronických produktů a služeb dostupných na webu www.3minutovahra.cz
 
2. Informace o produktech a službách
Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.
 
3. Ochrana autorských práv
Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.
 
4. Objednávka a nákup
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.
 
5. Zrušení objednávky
Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.
 
6. Platby
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o

7. Garance vrácení peněz - odstoupení od smlouvy
Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (maximálně ovšem do 24h). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "odstoupení od smlouvy" na adresu info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "reklamace služby" na adresu info@intimnisplynuti.cz spolu s přiloženým dokladem či fakturou. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. 

Jedná-lli se o předprodej produktu, bude zákazníkovi zpřístupněn v den spuštění uvedeném na prodejní stránce. 

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby / výpadek služby 
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, kupující kontaktuje Prodávajícího elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "reklamace služby" na adresu info@intimnisplynuti.cz. Prodávající pak udělá nápravu problému v zákonné lhůtě 30 dnů od dne, kdy byl reklamace podána.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Odpovědnost
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Odpovědnost za účast na online kurzu či jiném online produktu přebírá za sebe vždy a pouze účastník. Jak po stránce zdravotní, tak po stránce psychické i duševní. 

12. Právní příslušnost (Jurisdiction)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České republice.

13. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.6.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.3minutovahra.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Love and Live s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.3minutovahra.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Obchodní podmínky s datem účinnosti 22.3.12018

1. Informace o kupujícím a prodávajícím Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Love and Live s.r.o., Mánesova 812/6, Praha 2, PSČ 120 00, 273570 C, MS v Praze, Česká republika, ič: 05949653, dič: CZ05949653, (zastupuje Martin Plas, email info@martinplas.eu). Zmíněná společnost je výhradním distributorem elekronických produktů a služeb dostupných na webu www.3minutovahra.cz 2. Informace o produktech a službách Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje. 3. Ochrana autorských práv Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí. 4. Objednávka a nákup Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů. 5. Zrušení objednávky Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání. 6. Platby Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o 7. Garance vrácení peněz - odstoupení od smlouvy Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (myaximálně ovšem do 24h). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@intimnisplynuti.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění. 8. Doručení produktu / zpřístupnění služby Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. 9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@intimnisplynuti.cz. 10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security) Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. 11. Právní příslušnost (Jurisdiction) Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České republice.

Děkujeme za vaši důvěru!
Těším se na další setkávání s vámi, např.

Ve Facebookové skupině Milovat a žít,
Na mém osobním Instagramu, Facebooku, YouTube či Twitteru
Na oblíbených kurzech a našich přednáškách a workshopech.